لیست وبینارهای برگزار شده توسط گروه اقتصادی :

1-نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 _ 19 اسفندماه 1399.

2آینده صنعت گاز ایران در رابطه با رقابت‌های منطقه‌ای _ 1 اردیبهشت 1400 .

3اثر کوید 19 بر اقتصاد ایران _  22 اردیبهشت 1400 .

4بررسی ابعاد اقتصاد انتخابات؛ مختصات سیاست‌های کارآمد نامزدهای ریاست جمهوری _ 19  خردادماه 1400 .

5 بررسی تحولات بازار مسکن در ایران _  21 مهرماه 1400 .

6- وبینار تخصصی "بررسي ابعاد بحران گاز در اروپا" _ 9 آبان 1400 .

7- وبینار تخصصی ظرفیت های اقتصادی و سیاسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای _ 19 آبان 1400 .

8 - وبینار هم اندیشی مدرسان و پژوهشگران موضوعات اندیشه ای در اقتصاد به همراه رونمایی از کتاب" تاریخ عقاید اقتصادی " مرحوم دکتر تمدن جهرمی- 8  دیماه  1400 .

9- نشست تخصصی برون سپاری فعالیت های اقتصادی با تاکید بر بخش انرژی - 20 بهمن 1400 .

10- وبینار تخصصی بررسی چالش ها و راهکارهای اصلاحی نظام پولی و بانکی در ایران - 18 اسفند 1400 .

  

لیست وبینارهای برگزار شده توسط گروه سیاسی :

1 نشست «تحولات در آسیای شرقی با تاکید بر وضعیت ایندوپاسیفیک» مشترک با موسسه امور بین الملل ژاپن _ 14 بهمن 1399.

2 نشست «روابط ایران و آمریکا در دوره بایدن»  _ 13 اسفند 1399.

3نشست «چشم انداز رابطه ایران و ژاپن» _ 16 اسفند 1399.

4 نشست «تحولات در خاورمیانه با تاکید بر آینده برجام مشترک با موسسه امور بین الملل ژاپن» _ 21 تیرماه 1400.

5 نشست «موانع مشارکت دانش پژوهان روابط بین الملل ایران در  عرصه جهانی» _ 28 تیرماه 1400.

6-وبینار رابطه ایران و غرب در دولت جدید _ 21 آذرماه 1400.

7- وبینار راهبرد نگاه به شرق در سیاست خارجی دولت جدید _ 24 آذرماه 1400.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .