لیست وبینارهای برگزار شده توسط گروه اقتصادی :

1-نشست بررسی لایحه بودجه سال 1400 ـ 19 اسفندماه 1399.

2آینده صنعت گاز ایران در رابطه با رقابت‌های منطقه‌ای ـ  1 اردیبهشت 1400 .

3اثر کوید 19 بر اقتصاد ایران ـ  22 اردیبهشت 1400 .

4بررسی ابعاد اقتصاد انتخابات؛ مختصات سیاست‌های کارآمد نامزدهای ریاست جمهوری ـ 19  خردادماه 1400 .

5 بررسی تحولات بازار مسکن در ایران ـ  21 مهرماه 1400 .

6- وبینار تخصصی "بررسي ابعاد بحران گاز در اروپا" - 9 آبان 1400 .

7- وبینار تخصصی ظرفیت های اقتصادی و سیاسی عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای - 19 آبان 1400 .

  

لیست وبینارهای برگزار شده توسط گروه سیاسی :

1 نشست «تحولات در آسیای شرقی با تاکید بر وضعیت ایندوپاسیفیک» مشترک با موسسه امور بین الملل ژاپن  - 14 بهمن 1399.

2 نشست «روابط ایران و آمریکا در دوره بایدن»  - 13 اسفند 1399.

3نشست «چشم انداز رابطه ایران و ژاپن» - 16 اسفند 1399.

4 نشست «تحولات در خاورمیانه با تاکید بر آینده برجام مشترک با موسسه امور بین الملل ژاپن» - 21 تیرماه 1400.

5 نشست «موانع مشارکت دانش پژوهان روابط بین الملل ایران در  عرصه جهانی» - 28 تیرماه 1400.

 

 

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .