لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه اقتصادی :

1- کارگاه آموزشی اقتصادسنجی کاربردی مقدماتی با نرم افزار Eviews _ شهریورماه و مهرماه 1400 .

2- کارگاه آموزشی اقتصادسنجی کاربردی (داده‌های سری زمانی) با نرم افزارEviews _ آذرماه 1400 .

  

 

لیست کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط گروه سیاسی :

1- کارگاه آموزشی سیاست نامه نویسی _خرداد 1400 . 

2- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار Citavi برای مدیریت پژوهش در پایان نامه، مقاله و کتاب _ تیرماه 1400 .

3- کارگاه آموزشی آینده پژوهی در علم سیاست  _ آبان 1400

4- کارگاه آموزشی شناخت احزاب و گروه‌های نفوذ در آمریکا  _آبان 1400

 

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .