مقدمه:

مرکز مطالعات اقتصادی و سیاسی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با هدف تولید و اشاعه پژوهش­های بنیادی، کاربردی و توسعه ­ای در جهت پاسخگویی به نیازهای جامعه دانشگاهی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی در راستای دستیابی به اهداف مندرج در این اساسنامه ایجاد شده است.

ماده 1- اهداف:

 1. فراهم آوردن امکانات به منظور انجام طرح­هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه‌اي در زمينه‌هاي فلسفه، مبانی نظری، الگوهای نظری و کاربردی اقتصاد اسلامی و نظریه ها و  راهبردهای مرتبط با پیشرفت و توسعه اقتصادی در ایران.

 2. تلاش براي پيشبرد سطح دانش اقتصاد اسلامی از طريق تماس و ارتباط‌هاي علمي با مراكز و موسسات آموزشي و تحقيقي كشور و جهان.
 3. فراهم آوردن زمینه های آموزش و پژوهش برای اعضای هیأت علمی، دانشجویان و کارشناسان در راستای اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
 4. فراهم آوردن تسهیلات برای ارائه خدمات مشاوره علمي به دستگاه های اجرایی و سیاستگذاری و تربیت پژوهشگر در زمینه های مرتبط و مورد نیاز کشور.
 5. آسيب شناسي عملکرد اقتصاد ايران و ارايه راهكارهاي اجرايي در چارچوب نظام اقتصادی اسلام.
 6. تلاش برای انتشار تحقیقات نظری و کاربردی در حوزه های مرتبط با اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران.

ماده 2- شرح وظایف

 1. انجام تحقيقات نظری، توسعه ای و كاربردي در زمینه های مرتبط با اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران.
 2. تهيه اسناد، كتب، منابع و مأخذ لازم براي مطالعه و تحقيق.
 3. انتشار نشریات علمی در سطوح ملي و بين المللي به زبان‌هاي فارسي و غير فارسي در قالب كتب، مجلات ادواري و نشريات تحقيقي.
 4. تاليف و ترجمه آثار علمی در زمينه اهداف مركز.
 5. تشويق و ترغيب صاحب نظران و فراهم آوردن امكانات آموزشي و پژوهشی براي‌ آنها در راستای اهداف مرکز.
 6. برگزاری سخنرانیها و همایش های مرتبط با اهداف مرکز.
 7. برگزاری دوره های آموزشی تخصصی و کوتاه مدت در زمینه های مرتبط با اهداف مرکز
 8. تشويق و هدايت دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصی به مطالعه و تدوین پایان نامه و رساله در زمینه های مورد نظر..
 9. ارتباط با دستگاه‌ها، نهادها، موسسات و بنگاه‌هاي اقتصادي دولتي و غير دولتي در جهت دستیابی به اهداف مرکز.

ماده 3- اركان مركز

 1. شورای راهبری
 2. شوراي علمی
 3. رئيس

ماده 4- نمودار سازمانی:

 

چارت سازمانی موجود در اساسنامه-خرداد 95.jpg

ماده 5- ترکیب شورای راهبری :

شورای راهبری مرکز مرکب از رئیس دانشکده، رئیس مرکز، معاون پژوهشی دانشکده، معاون آموزشی دانشکده و روسای گروه­های اقتصاد دانشکده است.

ماده 6- وظایف شورای راهبری

 1. تعيين خط مشي های کلی
 2. پيشنهاد تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه
 3. تأیید بودجه پیشنهاد شده از طرف رئيس مركز
 4. تصويب شرح وظايف تشكيلاتي، اعضای هیأت علمی، پرسنل اداری وسایر كاركنان و تصويب آئين نامه‌هاي اداري و مالی داخلي
 5. بررسی و تصويب موضوعات ارجاء شده از طرف رئيس مركز

ماده 7- ترکیب شورای علمی:

شورای علمی مرکز مركب از 7 عضو شامل، رئيس دانشكده، رئيس مركز، معاون پ‍ژوهشي دانشكده و 4 نفر از اعضای هيات علمي دانشگاهی در رشته های مرتبط به پیشنهاد رئیس دانشکده می­باشد. معاون پژوهشی مرکز دبیر شورا می باشد.

تبصره 1- اعضای شورا برای یک دوره 2 ساله با حکم رئیس دانشگاه منصوب می شوند.

تبصره 2- انتخاب مجدد اعضاء بلامانع مي باشد.

ماده 8- وظایف شورای علمی

 1. تبيين خط مشي ها و اولویت های پژوهشی و تصويببرنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت پیشنهاد شده از طرف رئيس مركز.
 2. بررسی و تصویب طرح های پژوهشی پیشنهادی
 3. اظهار نظر در باره دوره های آموزشی و پذیرش هیات علمی و تأیید آنان

ماده 9- رئيس مركز

رئيس مركز از ميان اعضاء هيات علمي دانشگاه با پيشنهاد رئيس دانشكده و با حكم رياست دانشگاه براي مدت 2 سال منصوب مي شود. انتخاب مجدد رئيس مركز بلامانع است.

ماده 10- وظایف و اختیارات رئیس مرکز

     وظايف و اختيارات رئيس مركز به شرح زير است :

 1. مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و آئين نامه‌ها و مصوبات شوراهاي راهبری و علمی مركز.
 2. نظارت بر اجراي برنامه‌ها و تدارك نيروي انساني مورد نياز براي انجام وظائف مركز.
 3. نصب و عزل كاركنان مركز با مشورت شورای راهبری
 4. امضای كليه قراردادها و اسناد حقوقي و مالي مركز، افتتاح حساب‌هاي بانكي، معرفي امضاءهاي مجاز و اجازه پرداخت‌ها
 5. تهيه برنامه‌ها، آئين نامه‌ها، بودجه سالانه و پيشنهاد آنها به شورای راهبری
 6. استيفای حقوق مركز به طرق مقتضي
 7. ارائه گزارش عملکرد سالانه به شورای راهبری
 8. نظارت بر حسن اجرای طرح های تحقیقاتی

ماده 11- شخصیت حقوقی، بودجه و امكانات

مرکز به دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی وابسته است و از نظر اداری تابع این اساسنامه است. بودجه مركز پس از تأیید شورای راهبری توسط رئيس دانشکده به دانشگاه پيشنهاد مي شود تا در يك رديف مستقل در بودجه سالانه دانشگاه منظور شود.

تبصره 1- مركز مجاز است در مقابل انجام امور پژوهشي، آموزشی و مشاوره اي براي دستگاه‌ها و بنگاه‌ هاي دولتي و غير دولتي حق التحقيق و حق الزحمه دريافت کند.

تبصره 2- مرکز مجاز است از دستگاه‌هاي اجرايي، نهادها سازمان‌ها و بنگاه هاي اقتصادي دولتي و غير دولتي وجوه، امکانات یا تجهیزات را به عنوان هدیه دریافت کند.

 ماده 12- تغییر اساسنامه

هر گونه تغییر در مفاد این اساسنامه پس از تأیید شورای راهبری و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه لازم ­الاجرا است.

 تبصره - انحلال مرکز به پیشنهاد شورای راهبری، تأیید رئیس دانشگاه و تصویب هیأت رئیسه دانشگاه امکان پذیر است.

 این اساسنامه در 12 ماده و 3 تبصره در جلسه هیأت امنای دانشگاه شهید بهشتی مورخ      به تصویب رسید.

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .