الزیارات : 704
تاریخ الإدراج : 1/13/2015
فهرس الموضوعات التی فی مستوی واحد
فایل های پیوستی
مشارکة الاصول الثابتة فی الناتج/ الربح - مشارکت سرمایه های ثابت در تولید یا سود
: li4_92576.pdf این فایل 267 بار دانلود شده است.
 
اسم
البريد الإلكتروني
رسالة إلى المستلم

مشارکة الاصول الثابتة فی الناتج/ الربح - مشارکت سرمایه های ثابت در تولید یا سود

المؤلفون:
محمد فهیم خان- المصری،رفیق یونس


مکان وجود:
الاقتصاد الاسلامی: مجلة جامعه الملک عبدالعزیر


عام:
1990م-1410ق


شهر أو موسم النشر:


فترة:


رقم:
2


صفحة:
173-180


کلمات:إرسال الرأی
المؤلف
النص
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .