بازدید : 16975
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جحود و استنکار نداشته باشد، بی‏طرف هم نمی‏تواند باشد، باید از حق دفاع کند… در حقیقت، حمایت نکردن از حق، جحود عملی آن است.
استاد شهید مرتضی مطهری

ترجمه حدیث : انسان نه تنها باید در مقابل حقیقت جحود و استنکار نداشته باشد، بی‏طرف هم نمی‏تواند باشد، باید از حق دفاع کند… در حقیقت، حمایت نکردن از حق، جحود عملی آن است.
استاد شهید مرتضی مطهری

موضوع : دفاع از حقیقت
منبع : مجموعه‏ آثار استاد شهید مطهری، ج‏1، ص: 318
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .