بازدید : 17063
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : آزادی معنوی یعنی آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابستگی های حیوانی .
شهید مطهری

ترجمه حدیث : آزادی معنوی یعنی آزادی فکر از خرافات و اوهام و آزادی اراده از وابستگی های حیوانی .
شهید مطهری

موضوع : آزادی
منبع : یاددا شتهای استاد مطهری / ج 1 / ص 98
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .