بازدید : 16533
تاریخ درج : 1391/4/22
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

حدیث : دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و در غرب یعنی حیوانیت رها شده؛ بنابر این آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی .
شهید مطهری

ترجمه حدیث : دموکراسی در اسلام یعنی انسانیت رها شده و در غرب یعنی حیوانیت رها شده؛ بنابر این آزادی و دموکراسی در قاموس اسلام جنبه انسانی دارد و در غرب جنبه حیوانی .
شهید مطهری

موضوع : دموکراسی
منبع : مجموعه آثارج 24 ص 348
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .