نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
بارگذاری فایل اکسل کتب کتابخانه تخصصی مرکزبرروی سایت

پیرو اطلاع رسانی قبلی،فایل اکسل لیست کتب موجود در کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات اقتصاد اسلامی بر روی سایت قرار گرفت.علاقمندان می توانند از طریق منوی عمودی سمت راست به این فایل دسترسی پیداکنند.

 

کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .