نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
آرمان و اهداف دولت اسلامی و عملکرد اقتصادی دولت ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
عشریه،عشریه و توسعه اقتصادی،سهولت محاسبات مودی،سهولت محاسبات ممیزی،گستردگی پایه مالیاتی،پایین بودن نرخ مالیاتی،ثابت بودن نرخ مالیاتی،کاهش فرار مالیاتی،کاهش فساد مالیاتی،اصابت صحیح بار مالیاتی،تحقق عدالت مالیاتی،مطابقت با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده،شفافیت نظام مالیاتی،کارایی و نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
فایل های پیوستی
آرمان و اهداف دولت اسلامی و عملکرد اقتصادی دولت ایران
: hafa-pe-10_1018.pdf این فایل 516 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .