نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
آسیب شناسی نظام بانکی در دو دهه تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری،اسیب شناسی از لحاظ شکل سازمانی،اسیب شناسی از لحاظ مقررات ناظر برسیستم بانکی،ماهیت و نوع عملیات،مشکلات ناشی از تسهیلات تکلیفی،نتیجه گیری و پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ملی شدن،دولتی شدن،قانون جامع بانکی،تجارت در بازار پول،نقش واسطه گری وجوه،تخصیص بهینه منابع
فایل های پیوستی
آسیب شناسی نظام بانکی در دو دهه تجربه بانکداری بدون ربا در ایران
: hafa-mb-103_1019.pdf این فایل 1024 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .