نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
آسیب شناسی و بررسی موانع و مشکلات بکارگیری ابزارهای جدید در بانکداری اسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مبانی نظری،آسیب شناسی ابزارهای جدید،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
ابزارهای جدید مالی،پذیرش های بانکی،موافقت نامه بازخرید،ابزارهای مالی مشتقه،قرارداهای آتی ،اختیار خرید،اختیار فروش،سهام مضاربه ای
فایل های پیوستی
آسیب شناسی و بررسی موانع و مشکلات بکارگیری ابزارهای جدید در بانکداری اسلامی
: hafa-mb-80_1020.pdf این فایل 557 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .