نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

نقش مردم در پیشرفت اقتصادی در اندیشه های مقام معظم رهبری

نویسندگان:
محمدعلی شفیعا، سیده اشرف موسوی لقمان


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
پاییز


دوره:
13


شماره:
51


صفحه:
35-61


کلیدواژه:
اقتصاد مقاومتی، اقتصاد مردمی، مشارکت مردمی، پیشرفت اقتصادی، مقام معظم رهبری، نظریه داده بنیاد.فایل های پیوستی
fajd70
: fajd70.pdf این فایل 676 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .