نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

نقد الگوي توسعه انسانی و پیشنهاد راهبردهاي اصلاحی

نویسندگان:
ناصر جهانیان


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
تابستان


دوره:
12


شماره:
46


صفحه:
35-62


کلیدواژه:
توسعه، توسعه انسانی، عدالت، کشورهاي اسلامی، ایران.فایل های پیوستی
fajd71
: fajd71.pdf این فایل 329 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .