نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مبانی و معیارهاي پیشرفت انسانی از دیدگاه اسلام

نویسندگان:
محمدجمال خلیلیان، سید حمید جوشقانی نائینی، قاسم عسکری، محمد بیدار


محل نگهداری:
فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
4


شماره:
8


صفحه:
77-102


کلیدواژه:
معیار، شاخص، توسعه انسانی، پیشرفت انسانیفایل های پیوستی
fajd72
: fajd72.pdf این فایل 2566 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .