نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

پیشرفت به مثابه عدالت (براساس تبیین انسان شناختی)

نویسندگان:
عطاالله رفیعی آتانی


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
پاییز


دوره:
12


شماره:
47


صفحه:
77-102


کلیدواژه:
عدالت، پیشرفت، مبانی انسان شناسی.فایل های پیوستی
fawj109
: fawj109.pdf این فایل 355 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .