نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

جایگاه نذورات در فقرزدایی از جامعه اسلامی (مطالعه موردی: ایران 1385-1388)

نویسندگان:
حسین صادقی، میثم فتحی، علی شفیعی


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
بهار


دوره:
12


شماره:
45


صفحه:
5-32.


کلیدواژه:
نذر، نذورات، فقرزدایی، اقتصاد اسلامی، خط فقر، شکاف فقر غذایی.فایل های پیوستی
fawj110
: fawj110.pdf این فایل 732 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .