نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مبنای نظری سنجش عدالت اقتصادی در اسلام

نویسندگان:
سید محمدرضا سیدنورایی، سید احسان خاندوزی


محل نگهداری:
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
9


شماره:
17


صفحه:
31-58


کلیدواژه:
عدالت، اقتصاد اسلامی، شاخص، فقر و نابرابری.فایل های پیوستی
fawj112
: fawj112.pdf این فایل 372 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .