نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

بررسی تطبیقی نظریه های رفاه و بهروزی

نویسندگان:
سید هادی عربی


محل نگهداری:
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی


سال انتشار:
1390


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
8


شماره:
15


صفحه:
61-87


کلیدواژه:
رفاه، سعادت و بهروزی، نظریه های رفاه، دیدگاه اسلامی درباره رفاه و بهروزی.فایل های پیوستی
fawj113
: fawj113.pdf این فایل 339 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .