نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

درآمدي بر علم اقتصاد اسلامی (اقتصاد برکت)

نویسندگان:
سیدحسین میرمعزي


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
تابستان


دوره:
13


شماره:
50


صفحه:
5-30.


کلیدواژه:
انسان، اقتصاد، نعمت، سعادت، برکت.فایل های پیوستی
famh107
: famh107.pdf این فایل 750 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .