نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

مطالعه تطبیقی عقلانیت اسلامی با رویکرد شناختی

نویسندگان:
یدالله دادگر، علی اصغر هادوي نیا


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
پاییز


دوره:
12


شماره:
47


صفحه:
5-28.


کلیدواژه:
عقلانیت ابزاري، عقلانیت محدود، عقلانیت اسلامی، رویکرد شناختی.فایل های پیوستی
famh108
: famh108.pdf این فایل 357 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .