نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

روش شناسی فقه نظریات اقتصادی از منظر شهید صدر

نویسندگان:
حسن آقانظری، مهدی خطیبی


محل نگهداری:
فصلنامه معرفت اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
4


شماره:
8


صفحه:
5-28.


کلیدواژه:
فقه نظریه، اقتصاد اسلامی، مکتب اقتصادي، نظام اقتصادي.فایل های پیوستی
famh110
: famh110.pdf این فایل 754 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .