نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

اقتصاد مقاومتی و ملزومات آن (با تأکید بر دیدگاه مقام معظم رهبري)

نویسندگان:
سیدحسین میرمعزي


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
پاییز


دوره:
12


شماره:
47


صفحه:
49-76


کلیدواژه:
اقتصاد مقاومتی، جهاد اقتصادي، اصلاح الگوي مصرف، نظام اقتصادي اسلامفایل های پیوستی
fam95
: fam95.pdf این فایل 770 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .