نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

الگوي مردم سالاري اقتصادي، بستر آزادي اقتصادي

نویسندگان:
احمدعلی یوسفی


محل نگهداری:
فصلنامه اقتصاد اسلامی


سال انتشار:
1391


ماه یا فصل انتشار:
زمستان


دوره:
12


شماره:
48


صفحه:
53-76


کلیدواژه:
نظام اقتصادي اسلام، آزادي اقتصادي، سرمایه سالاري، مردم سالاري اقتصادي.فایل های پیوستی
fafs88
: fafs88.pdf این فایل 419 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .