نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

بررسی خاستگاه توابع رفاه اجتماعی در رویکرد برگسون-ساموئلسون از منظر اسلام و سکولاریسم

نویسندگان:
الیاس نادران، محمدحسین کرمی اسفه


محل نگهداری:
دوفصلنامه جستارهای اقتصادی


سال انتشار:
1392


ماه یا فصل انتشار:
بهار و تابستان


دوره:
10


شماره:
19


صفحه:
111-124


کلیدواژه:
تابع رفاه اجتماعی، رویکرد برگسون-ساموئلسون، فردگرایی، ترجیحات فردی، ترجیحات اجتماعی افراد و اقتصاد رفاه.فایل های پیوستی
fafs90
: fafs90.pdf این فایل 986 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .