بازدید : 412 تاریخ درج : 1398/11/29 زمان : 12:10:00
 
نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده

عضویت در انجمن علوم سیستم های ایران

منبع خبر:

 بسمه تعالی

به دنبال تاسیس انجمن علوم سیستم های ایران و با عنایت به اینکه پایگاه اینترنتی انجمن در دست طراحی می باشد, این سایت موقتا درجهت تسریع فرآیند عضوگیری انجمن طراحی گردید تا پاسخگوی درخواست های متعدد علاقمندان  به عضویت در انجمن باشد.

همچنان که استحضار دارید چهار نوع عضویت به ترتیب زیر در اساسنامه انجمن پیش بینی شده است که لازمست فرم مربوطه را دانلود نموده و پس از تکمیل (ترجیحا تایپ شده) ، همراه با مدارک درخواستی به نشانی دانشگاه شهید بهشتی مرکز تحقیقات اقتصاد کاربردی و اسلامی (کدپستی :1983969411)، دفتر انجمن علوم سیستم های ایران ارسال دارید. ضمنا به منظور اطمینان یافتن از ثبت نام انجام شده تصویر فرم تکمیلی به همراه قبض بانکی را به آدرس ایمیل iec@mail.sbu.ac.ir ارسال دارید تا تاییدیه  آن  تقدیم شود . بدیهی است پس از دریافت کلیه مدارک نسبت به صدور کارت عضویت و سایر موارد اقدام  مقتضی صورت خواهد گرفت.لطفا در صورت نیاز با شماره تلفن 22431673-021 تماس حاصل فرمایید.

 

انواع و شرايط عضويت در انجمن علوم سیستم های ایران

(مطابق با ماده 6 اساسنامه انجمن)

1 عضويت پيوسته:

كليه افرادي كه حداقل داراي درجه كارشناسي ارشد در رشته های مرتبط با  علوم سیستم­ها و کاربردهای آن از جمله علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، مالی، مدیریت و نیز رشته‌هاي وابسته باشند، مي‌توانند به‌عضويت پيوسته درآيند.

2 عضويت وابسته:

اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مرتبط با  علوم سیستم­ها و کاربردهای آن از جمله علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، مالی، مدیریت و نیز رشته‌هاي وابسته باشندو نیز اشخاصي كه داراي درجه كارشناسي هستند و مدت 3 سال به نحوي در يكي از رشته‌هاي مذكور شاغل هستند، مي‌توانند به‌عضويت وابسته انجمن درآيند.

(تبصره: افراد داراي درجه كارشناسي در يكي از رشته‌هاي مذكور در بند 1 مي‌توانند با تصويب هيات مديره به عضويت پيوسته انجمن درآيند.)

3 عضويت دانشجويي:

كليه دانشجوياني كه در مقطع کارشناسی رشته‌های مرتبط با  علوم سیستم­ها از جمله علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، مالی، مدیریت به تحصيل اشتغال دارند.

4 عضویت حقوقي :

كليه سازمانها و اشخاص حقوقي دولتي يا خصوصي كه در زمينه‌هاي علمي و پژوهشي و اجرایی مرتبط، فعاليت دارند مي‌توانند به عضويت انجمن درآيند.

 

1- عضویت پیوسته ........................فرم شماره 1 

2- عضویت وابسته ........................فرم شماره 2 

3- عضویت دانشجویی ....................فرم شماره 3 

4- عضویت اشخاص حقوقی.............فرم شماره 4 

ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .