نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ابزارهای نوین تامین مالی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،ضرورت توجه به مساله،بستر مناسب و گستردگی دیون،جایگاه بیع دین در اقتصاد بدون ربا،ابزارهای نوین تامین مالی بر اساس بیع دین،بحث و بررسی فقهی موضوع
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
تامین مالی،بخش پولی،بیع،بیع دین،بیع دین به دین،تنزیل،قرض و ربا
فایل های پیوستی
ابزارهای نوین تامین مالی
: hafa-fe-9_1025.pdf این فایل 882 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .