نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،توزیع درآمد،فقر ارتباط تنگاتنگی با دو مسئله زیر دارد، عواملی که سبب توزیع ناعادلانه درآمدوکاهش رشداقتصادی میشود،راهکارهایی برای عادلانه کردن توزیع درآمد وافزایش رشد اقتصادی کشور،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
تورم - توزیع در آمد- فقر- رشد اقتصادی
فایل های پیوستی
اثرتوزیع عادلانه درآمد ورشددراقتصاداسلامی
: hafa-wj-27_1026.pdf این فایل 271 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .