نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ارزيابي سطح كارايي هزينه اي بانك هاي كشور در طول دوره زماني 1383 - 1380
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،مشخصات سیستم بانکی کشور،مطالعات تجربی،روش تخمین مرز کارایی تصادفی تابع هزینه،مدل،داده ها،نتیج تخمین،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
مرز کارایی تصادفی،کارایی تکنیکی،سیستم بانکی
فایل های پیوستی
ارزيابي سطح كارايي هزينه اي بانك هاي كشور در طول دوره زماني 1383 - 1380
: hafa-mb-91_1028.pdf این فایل 221 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .