نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
ارزیابی عملکرد سپرده های بانکی در بانکداری بدون ربای ایران
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،جایگاه و تعریف بانک در بانکداری بدون ربای ایران،انواع سپرده در بانکداری بدون ربای ایران،نقد و بررسی تجهیز منابع د ربانکداری بدون ربای ایران،الگوی پیشنهادی
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
بانکداری بدون ربا،قرض الحسنه،عقد قرض،عقد وکالت،اجاره به شرط تملیکفمعدلات اقساطی،
فایل های پیوستی
ارزیابی عملکرد سپرده های بانکی در بانکداری بدون ربای ایران
: hafa-mb-102_1029.pdf این فایل 1153 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .