نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصل 44 و سیاست های کلی مربوط به آن
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،روند بررسی اصل44 در مجمع و ابلاغ سیاستها،اصل 44قانون اساسی و مفاد آن،سیاستهای کلی اصل 44،
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
قانون اساسی،اصل44،مجمع تشخیص مصلحت نظام،سیاستهای ابلاغی رهبری مربوط به اصل 44،اقتصاد دولتی
فایل های پیوستی
اصل 44 و سیاست های کلی مربوط به آن
: hafa-m-1_1034.pdf این فایل 209 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .