نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصلاح ساختار مالي بانك ها در فرآيند خصوصي سازي
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،اهمیت بانک ها د رفرایند خصوصی سازی و اصلاح ساختار،تجربیات خصوصی سازی و اصلاح ساختار مالی در سایر کشورها،اصلاح ساختار مالی بانک ها در ایران،شفاف سازی صورت های مالی بانک ها د رایران،ضوابط گزارشگری مالی بانک ها،نتیجه گیری
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
خصوصی سازی،صورت های مالی،اصل 44 قانون اساسی
فایل های پیوستی
اصلاح ساختار مالي بانك ها در فرآيند خصوصي سازي
: hafa-mb-98_1036.pdf این فایل 234 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .