نام فرستنده
پست الکترونیکی گیرنده
پیام برای گیرنده
اصول حاکم بر مالیات ها در نظام اقتصادی اسلامی مستفاد از مالیات های منصوص زکات و خمس
نویسندگان
فهرست مطالب
مقدمه،زکات در لغت و قران،خمس و موارد تعلق آن،اموال مورد تعلق زکات و خمس در یک نگاه،مصارف زکات،نتیجه گیری،پیشنهادات
محل نگهداری
سال انتشار
یاه یا فصل
دوره
شماره
صفحه
کلید واژه ها
زکات،خمس،نرخ مالیاتی،اصول مالیاتی
فایل های پیوستی
اصول حاکم بر مالیات ها در نظام اقتصادی اسلامی مستفاد از مالیات های منصوص زکات و خمس
: hafa-pe-9_1037.pdf این فایل 225 بار دانلود شده است.
ارسال نظر
نویسنده
متن
*
کلیه حقوق این سایت متعلق به مرکز تحقیقات اقتصاداسلامی دانشگاه شهید بهشتی می باشد .